Interviewing

This interviewing course teaches you how to deepen conversations with friendly sources. It also covers antagonistic situations, when the interviewee is reluctant to talk, evades the questions or is lying. We will practice in role-plays, and give tools to save the conversation and make sure you get useful responses.
We are convinced that the success of an interview is largely determined in the preparation phase. We are the creators of the Story-Based Inquiry method, which relies on the power of imagination. If you can imagine how an interview might go, you can prepare for any difficulties. Hence we exercise in role-plays. With good preparation, you also can get more out of an interview than a few quotes, such as access to an important or dramatic location, introduction into a network of experts, access to documents and data and material to dramatize your story. We also teach how to put your research hypothesis to practical use during interviews.
Finally we will deal with some practical issues: note taking methods, recording and transcription software and writing interviews.Participants will afterwards receive a comprehensive manual with checklists (for preparation) and sample questions for different situations.

Details

1. How to deepen conversations with friendly sources
• Prepare the interview: Assets, Character, Role, Question Burst
• The Second Story
• Listening Techniques: Tips for follow-up questions

2. Antagonistic situations
We will now look deeper into situations often faced by investigative journalists: • When the interviewee is reluctant to talk
• When the interviewee asks not to be quoted or to be kept anonymous
• When the interviewee talks too abstractly
• When the interviewee evades your questions
• When the interviewee is lying
• When the interviewee has to be confronted

3. Practical issues
• Note taking: Methods and Software
• Recording and transcribing
• Writing up interviews

Calendar & Registration


Interviewen: Het tweede verhaal

Interviewen is de kunst van het luisteren en dóórvragen. Welke kennis, ervaring, emotie of drijfveer schuilt er áchter het ingestudeerde praatje? En hoe kom je bij dat tweede verhaal? Samen met Evert de Vos geef ik deze training, die bijzonder is omdat we in realistische rollenspellen oefenen. Je interviewt één van de trainers (die een rol aanneemt die jij mag bepalen) terwijl de andere feedback geeft. Je leert net zoveel van je eigen interview als door te kijken en luisteren naar de andere cursisten. De cursus gaat vergezeld van een uitgebreid handboek met checklisten, vragenlijsten en scenario’s die je helpen bij de voorbereiding van je volgende interview. Op verzoek besteden we ook aandacht aan het opschrijven van interviews. Neem je vooral vriendelijke interviews af, bijvoorbeeld met collega’s of voor het interne medium van een organisatie of bedrijf, dan kunnen we je ook leren om de geïnterviewden zo deskundig en sympathiek mogelijk voor het voetlicht te brengen.

Details

1. Verdiep gesprekken met bevriende bronnen
• Bereid het interview voor: assets, karakter, rol, vragenbrainstorm
• Luistertechnieken: tips om door te vragen
• Het tweede verhaal

2. Antagonistische situaties
We gaan nu dieper in op situaties waar onderzoeksjournalisten vaak mee te maken krijgen:
• Wanneer de geïnterviewde aarzelt om te praten
• Wanneer de geïnterviewde vraagt om niet geciteerd te worden of anoniem te blijven
• Wanneer de geïnterviewde te abstract praat
• Wanneer de geïnterviewde je vragen ontwijkt
• Wanneer de geïnterviewde liegt
• Wanneer de geïnterviewde geconfronteerd moet worden

3. Praktische zaken
• Notities maken: methoden en software
• Opnemen en transcriberen
• Opschrijven van interviews

Kalender & Inschrijving

Reacties

“Ik heb genoten van de tweedaagse training Interviewen. Goed om bevestiging én nieuwe tips te krijgen. Het kladblok met aantekeningen ligt op m'n bureau; ik pak het er af en toe weer even bij in de voorbereiding op een interview.” - Eymeke Verhoeven-Lobbezoo, Journalist, Nederlands Dagblad

“Ik vond het een leuke en leerzame cursus! Het was heel goed om diep weggestopte informatie weer op te frissen en nieuwe interviewtechnieken te leren.” -
Sanne van Grafhorst, Redacteur, Nederlands Dagblad

“Wat je hier leert vergeet je niet meer.” -
Madelijne GorsiraCriminoloog, Openbaar Ministerie

“Luuk en Evert zijn kundige, ervaren en enthousiaste trainers die veel ruimte geven om te oefenen.” -
Petra van Bohemen, zelfstandig tekstschrijver, Brandinc.

“Interviewen doe je met je oren.” Dat hebben Luuk Sengers en Evert de Vos goed over kunnen brengen tijdens hun tweedaagse interviewcursus. De interviewer is op zoek naar het persoonlijke verhaal achter de feiten. Die verdieping bereik je door goede vragen te stellen, maar vooral door door te vragen. En om door te kunnen vragen moet je goed luisteren. Een goede interviewer is constant op zoek naar verborgen emoties, verborgen motieven en belangen of verborgen waarheden. Oftewel in de woorden van Luuk en Evert: “Vind het tweede verhaal”.”
- Lenneke, Docent HHS