Investigative Journalism Teacher and Data Journalist

Luuk is an  investigative journalism teacher and data journalist. For the leading Dutch magazine De Groene Amsterdammer he writes about the power of large corporations and their impact on our environment and climate. He also teaches research skills, data journalism and interview techniques to professionals and students and helps media, investigative teams and NGOs organise and carry out investigative projects.

Luuk started his journalistic career as a business reporter at Quote, Intermediair, Associated Press Services (GPD) and NRC Handelsblad. In 2009 he co-authored “Story-Based Inquiry. A Manual for Investigative Journalists” which since its first publication by Unesco in 2009 has been successfully applied by thousands of journalists and researchers from ngo's and is called by colleagues a “benchmark” for education in the field.

Since then, he has trained thousands of professionals and students on five continents in investigative skills and data journalism and ( co-) written several manuals and curricula on investigative journalism. His most recent works are “Handboek voor onderzoeksjournalisten. Van vermoeden tot verhaal”, the official handbook of the VVOJ (2022) and a curriculum for Unesco (2021). He teaches at the Thomas More Hogeschool in Mechelen (Belgium), the Vrije Universiteit in Brussels and the Vrije Universiteit in Amsterdam, among others.

Luuk also consulted for NGOs including Greenpeace, Friends of the Earth, Amnesty International and Oxfam and is a regular speaker at IRE, GIJC, CIJ and Data Harvest conferences, the world's leading forums for best practice in investigative journalism. He sat on the board of the VVOJ, the Dutch-Flemish association of investigative journalists, for ten years. Luuk holds a Master's degree in Social and Economic History from Radboud University Nijmegen.

Detailed overview of clients, lectures and books

Docent onderzoeksjournalistiek en datajournalist

Luuk is docent onderzoeksjournalistiek en datajournalist. Voor De Groene Amsterdammer schrijft hij over de macht van grote bedrijven en hun invloed op ons milieu en klimaat. Daarnaast doceert hij onderzoeksvaardigheden, datajournalistiek en interviewtechnieken aan professionals en studenten en helpt hij redacties, onderzoeksteams en ngo’s bij het organiseren en uitvoeren van onderzoeksprojecten.

Luuk begon zijn journalistieke loopbaan als economieredacteur bij Quote, Intermediair, Geassocieerde Persdiensten (GPD) en NRC Handelsblad. In 2009 was hij co-auteur van “Story-Based Inquiry. A Manual for Investigative Journalists” dat sinds de eerste publicatie door Unesco in 2009 door duizenden journalisten en researchers van ngo’s succesvol is toepast en door collega’s een “benchmark” voor onderwijs op het vakgebied wordt genoemd.

Sindsdien heeft hij duizenden professionals en studenten op vijf continenten getraind in onderzoeksvaardigheden en datajournalistiek en schreef hij (mee aan) diverse handboeken en curriculae over onderzoeksjournalistiek. Zijn recentste werk is “Handboek voor onderzoeksjournalisten. Van vermoeden tot verhaal” (2022) en een curriculum voor Unesco (2021). Hij doceert onder andere aan de Thomas More Hogeschool in Mechelen (België), de Vrije Universiteit in Brussel en de Vrije Universiteit in Amsterdam.

Hij adviseerde ook ngo’s waaronder Greenpeace, Friends of the Earth, Amnesty International en Oxfam. En hij spreekt regelmatig op IRE, GIJC, CIJ en Data Harvest conferenties, ’s werelds toonaangevende fora voor best practices in onderzoeksjournalistiek. Hij zat ook tien jaar in het bestuur van de VVOJ, de Nederlands-Vlaamse vereniging van onderzoeksjournalisten. Luuk is afgestudeerd in Sociale en Economische Geschiedenis aan de Radboud Universiteit Nijmegen.

Gedetailleerd overzicht van cliënten, lezingen en boeken