Writing investigative stories

An investigative story is a mix of different genres:

News article
Every investigative story contains news -  a scoop even - in the form of a disclosure.  ‘Making news’ is the ultimate goal. That news is usually summarised in a ‘nut graph’ in the story.

Report
The news is depicted, if possible, through descriptions of dramatic scenes, engaging characters and adventurous locations. We add storytelling techniques to enliven and give impact to the facts.

Comment/analysis
An investigative story, finally, contains an analysis of the facts found and a conclusion/judgement. It is very similar to an argument or a plea. Rhetoric lends credibility and persuasiveness to an investigative story.

This training focuses on the last two skills, storytelling and rhetoric, because journalists already know how to write a news article. We draw on classical thinkers: Aristotle for chronology, Homer for odyssey and Cicero for rhetoric. And we study how the pioneers and followers of New Journalism reconciled literature with journalism.

You will learn to let a story tell the facts, and not the other way around. After this course, you will master key techniques to present complex topics in an engaging and powerful way.

Details

Context
• Text

Onderzoeksverhalen schrijven

Een onderzoeksverhaal is een mix van verschillende genres:

Nieuwsartikel
Elk onderzoeksverhaal bevat nieuws — een primeur zelfs — in de vorm van een onthulling. ‘Nieuws maken’ is het ultieme doel. Dat nieuws wordt meestal samengevat in een ‘kernalinea’ in het verhaal.

Reportage
Het nieuws wordt, als dat mogelijk is, verbeeld door beschrijvingen van dramatische scènes, boeiende personages en avontuurlijke locaties. We voegen storytelling-technieken toe om de feiten te verlevendigen en impact te geven.

Commentaar/analyse
Tot slot bevat een onderzoeksverhaal een analyse van de gevonden feiten en een conclusie/oordeel. Het vertoont veel overeenkomsten met een betoog of een pleidooi. Retorica verleent een onderzoeksverhaal geloofwaardigheid en overtuigingskracht.

Deze training focust op de laatste twee vaardigheden, storytelling en retorica, omdat journalisten al weten hoe ze een nieuwsartikel moeten schrijven. We grijpen terug op klassieke denkers: Aristoteles voor de chronologie, Homerus voor de odyssee en Cicero voor de retorica. En we bestuderen hoe de pioniers en navolgers van New Journalism  literatuur met journalistiek hebben verzoend.

Je leert een verhaal de feiten te laten vertellen, en niet andersom. Na deze cursus beheers je de belangrijkste technieken om complexe onderwerpen op een aantrekkelijke en krachtige manier te presenteren.

Details

Context
• T