SHELL

Opnieuw door de morele ondergrens

Een belangrijk principe van het klimaatbeleid is dat de vervuiler betaalt. Maar dat geldt niet voor één van de grootste vervuilers: Shell. Door slim te speculeren met zogenaamde emissierechten, wist Europa’s grootste olie- en gasproducent te voorkomen dat het moest opdraaien voor de klimaatschade die ze veroorzaakt.
TATA STEEL

Een groene toekomst of géén toekomst

Tata Steel zegt in de duinen een nieuwe, groene fabriek te willen bouwen. Het initiatief van de grootste uitstoter van CO2, stikstof en giftige wolken in Nederland wordt door omwonenden, milieuorganisaties en de vakbond met argusogen gevolgd. Een lovenswaardig idee, maar wie gaat dat betalen, hoe lang gaat het duren en wat gebeurt er intussen met de omstreden oude installaties?
KLIMAATCRISIS

Industrie heeft uitstoot afgelopen 10 jaar niet verminderd

De industrie stoot nog net zoveel CO2 uit als tien jaar geleden. En ze toont weinig initiatief om dit te veranderen, zo blijkt uit onderzoek van De Groene. Intussen hebben consumenten hun voetafdruk wél met 25 procent verkleind. Durft minister Rob Jetten het aan om de industrie te dwingen? Volgens economen is dat inmiddels een goedkopere oplossing dan verleiden met subsidies.
METHAANBOEREN

Waarom Nederland de veestapel drastisch móet inkrimpen

De Nederlandse veehouderij heeft een bom onder het klimaat gelegd. Koeien en varkens stoten methaan uit dat 30 keer krachtiger is dan CO2. Door het aantal dieren afgelopen jaren niet te verminderen, liggen we nu op koers om in 2030 ruim over ons klimaatdoel heen te schieten. Terwijl andere sectoren hun best doen om hun methaanuitstoot te reduceren, doet de veesector alleen aan windowdressing. De veestapel moet nu rap en desnoods gedwongen met de helft worden ingekrompen. Andere oplossingen helpen niet meer. 
WITTE RAVEN

Welke bedrijven verminderen wél hun CO2-uitstoot?

Klimaatneutraal bier brouwen en cement maken met minder CO2-uitstoot – sommige bedrijven doen hun best om hun productie groener en duurzamer te maken. En het lukt ze vaak, ook al kost het soms tijd. ‘Duurzaamheid is het enige verdienmodel voor de toekomst.’
EMISSIEHANDEL

Nederland subsidieert elektriciteitsrekening van grote opwarmers

Industriële reuzen als Tata Steel en ExxonMobil die jarenlang aan hun gratis CO2-rechten hebben verdiend, krijgen ook nog subsidie voor hun elektriciteitsrekening. Dit blijkt uit onderzoek door De Groene. ‘Elke prikkel om de uitstoot van CO2 te verminderen is zo verdwenen.’
DE GROOTSTE UITSTOTERS VAN EUROPA

Hoe groen kan beton zijn?

Driekwart van de broeikasgassen van de industrie in Europa wordt uitgestoten door slechts honderd bedrijven. En die vervuilende giganten – staal en cement voorop – verdienden royaal aan emissierechten. Ondertussen krijgen bedrijven die wél duurzame oplossingen aanbieden geen poot aan de grond.
EMISSIEHANDEL

Het stalen gezicht van de vervuilende industrie

Het belangrijkste Europese instrument om de opwarming van de aarde tegen te gaan, het ETS, is uitgelopen op miljardensteun aan de vervuilende Europese industrie. Gratis verkregen emissierechten zijn nu goudgeld waard. ‘De vervuiler betáált niet, de vervuiler kríjgt betaald.’
STIKSTOFCRISIS

Sjoemelende boeren

Veel varkens- en kippenboeren liegen over het aantal dieren in hun stallen. In sommige gemeenten houden ze twee keer zoveel kippen en 30% meer varkens dan dat ze officieel opgeven, zo vermoeden we op basis van een grondige analyse van landbouwdata en vergunningen. Het OM bevestigt onze indruk en de Voedsel- en Waren Autoriteit kondigt aan strenger te gaan controleren. Dat mens en milieu onder hun fraude lijden, deert de sjoemelende boeren niet.
VARKENS EN NATUUR

Het prijskaartje van de stank

De ‘warme sanering’ van de varkenshouderij, die landbouwminister Carola Schouten vorige week in de Kamer verdedigde, is goed voor de boeren en hun buren, maar kwetsbare natuurgebieden schieten er niet veel mee op, zo blijkt uit onderzoek door De Groene Amsterdammer.
ENERGIETRANSITIE

Waterstof: de ontbrekende schakel

Over twintig jaar kunnen we in Nederland volledig van de olie en het gas af zijn. Zelfs als onze elektriciteitsconsumptie zoals verwacht verdubbelt. Praktisch is er geen enkel obstakel. De technieken en de blauwdrukken zijn er al. Het enige dat mis kan gaan, is dat de politiek de verkeerde belangen voorrang geeft.
STIKSTOFCRISIS

'De cijfers zijn diffuus'

Voor provincies is de milieuvergunning het belangrijkste instrument om de stikstofgrenzen te bewaken. Maar veel boeren nemen een loopje met de voorwaarden en overschrijden de opgelegde ammoniakplafonds.
STIKSTOFCRISIS

Teveel kunstmest is een killer

Het kabinet gaat boeren uitkopen en op sommige snelwegen de maximumsnelheid verlagen om de uitstoot van stikstof te verminderen. Eén voor de hand liggende maatregel blijft buiten beeld: minder kunstmest.
TATA STEEL

De grote uitstootkloof

Volgens een alternatieve berekening stoot Tata Steel in IJmuiden minstens twintig procent meer CO2 uit dan het bedrijf officieel rapporteert. Als dit zo is, brengt dit het felbevochten Klimaatakkoord in gevaar. De oppositie eist opheldering..
STAALLOBBY

Krokodillentranen van staal

Tata Steel, dat de afgelopen tien jaar een miljard euro gratis uitstootrechten kreeg, voert de lobby aan tegen de CO2-belasting. Terwijl die maatregel noodzakelijk is om de Nederlandse klimaatdoelen te halen.
KLIMAATAKKOORD

‘De CEO’s moeten hun nek uitsteken’

Volgende week presenteert het Planbureau voor de Leefomgeving de doorrekening van het Klimaatakkoord. Dé grote vraag: waarom voeren we niet gewoon een CO2-taks in?
KLIMAATAKKOORD

Inkomsten door uitstoten

De milieubeweging stapt uit de onderhandelingen van het klimaatakkoord omdat er geen CO2-heffing voor de grote industrie komt. Deze grote uitstoters willen dat de maatschappij miljarden bijdraagt aan haar verduurzaming. De vervuiler die niet betaalt maar haar hand ophoudt.
KLIMAATAKKOORD

Minder CO2, méér subsidie

Het kabinet wil het Klimaatberaad vlottrekken door bij alle onderhandelingen een topambtenaar met een zak geld aan tafel te zetten. Vertragingstactieken hebben de Nederlandse industrie geen windeieren gelegd.
MEGASTALLEN

Kip ik heb je (niet)

Varkens- en kippenboeren liegen al jaren over hoeveel ze werkelijk vervuilen. Ze geven officieel veel minder dieren op dan ze in werkelijkheid hebben. En de overheid let niet op.
MEGASTALLEN

De boer broeit voort

In weerwil van nationale en Europese regelgeving kan de intensieve veeteelt gewoon doorgaan met vervuilen. De boeren vinden mazen in de wet en het aantal megastallen blijft toenemen.
FIJNSTOF

De industrie stoot méér fijnstof uit

Elk jaar sterven in Nederland vijfduizend mensen te vroeg door luchtverontreiniging. Toch gaat de schadelijke uitstoot door industrie en landbouw gewoon door of neemt zelfs toe. ‘Wij hebben geen fijnstof’, zegt een grote vervuiler.
KLIMAATCRISIS

De industrie mag de aarde gratis opwarmen

Het was bedoeld als financiële prikkel om de uitstoot van broeikasgassen te verminderen: het ETS. Maar de meeste grote industrieën in Nederland verdienen eraan zónder zich te hoeven inspannen.
KLIMAATCRISIS

Gokken met de wereld

De Nederlandse industrie werkt nauwelijks mee aan het bestrijden van de klimaatcrisis, zo blijkt uit onderzoek van De Groene Amsterdammer. Ze gaat vrolijk door met het uitstoten van broeikasgassen.
INDUSTRIE

Vrij spel voor grote vervuilers

Na het wegverkeer is de industrie de grootste bron van luchtvervuiling. En binnen de industrie de staalproducenten met hun hoogovens. Uit ons onderzoek blijkt dat zij al net zo selectief met milieuregels omgaan als autofabrikanten.
PLASTIC

Gevaar uit de kraan

Als u ’s ochtends een glas water drinkt of koffie zet met water uit de kraan, verwacht u niet een slok gevaarlijke chemicaliën in het nemen. Toch is dat wat er kan gebeuren als de waterleidingen in uw huis van plastic zijn.
PLASTIC

Danger from the tap

Als u ’s ochtends een glas water drinkt of koffie zet met water uit de kraan, verwacht u niet een slok gevaarlijke chemicaliën in het nemen. Toch is dat wat er kan gebeuren als de waterleidingen in uw huis van plastic zijn.